Kurtyny spawalnicze


W trakcie wykonywania prac spawalniczych należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP. Aby chronić ludzi i przedmioty będące w zasięgu prac przed wszelkiego rodzaju odpryskami, zabrudzeniem czy promieniowaniem można używać kurtyn spawalniczych zwanych również parawanami lub kurtyn paskowych.
kurtyna na drzwi tym różni się od parawanu, że zamiast jednolitego parawanu wypełnionego folią mamy do czynienia z nasuwających się na siebie pasków z miękkiego PCW. Materiał ten jest odporny na działanie promieni UV. Do wyboru mamy dwa typy kurtyn paskowych: standardowe oraz chłodnicze. Chronią one nie tylko temperatura czy wilgotnością ale też przed hałasem, kurzem, pyłem, owadami i przeciągami.
Pasy są bardzo elastyczne ale też wytrzymałe co pozwala na ich zastosowanie w każdym miejscu bez względu na częstotliwość ruchu.
Sztywne kurtyny spawalnicze zwane parawanami pozwalają w prosty sposób wyodrębnić spawalnicze kabiny robocze w dowolnym miejscu hali czy nawet na obszarach otwartych.

Więcej informacji znajdziesz na: https://ekranypcv.pl/