Istotą hotelu jest zapewnienie gościom odpowiedniego komfortu wypoczynku. Dodatkowo dzisiaj sporo hoteli rozszerza swoje usługi np. o możliwość organizacji na swoim terenie różnych eventów przez firmy zewnętrzne. Co składa się na odpowiednie działanie hotelu? Oczywiście odpowiednia obsługa, ale i ogólny komfort. Na ten ostatni z klei ogromny wpływ ma sposób urządzenia całego hotelu. Wszystko zaczyna […]