Kurtyny spawalnicze

W trakcie wykonywania prac spawalniczych należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP. Aby chronić ludzi i przedmioty będące w zasięgu prac przed wszelkiego rodzaju odpryskami, zabrudzeniem czy promieniowaniem można używać kurtyn spawalniczych zwanych również parawanami lub kurtyn paskowych. kurtyna na drzwi tym różni się od parawanu, że zamiast jednolitego parawanu wypełnionego folią mamy do […]